Hỏi: muốn giải thể doanh nghiệp tư nhân

0
5

toi thành lập doanh nghiệp từ ngày 30/7/2012. nhưng do điều kiện kinh tễ khó khăn không có vốn đầu tư để hoạt động, nên từ khi thành lập đến nay chúng tôi chua hoạt động ngày nào. bây giơ tôi muốn tuyên bố giai the thu tuc cân nhũng gi? tu khi thành lập đến nay tôi chua nộp báo báo thuế lần nào cũng chua nộp thuế muôn bài nhu vây tôi có bị sử phạt hay không và có bị truy thu thế hay không? xin luạt sư tu vấn giúp.

Bạn không nên giải thể công ty nữa, vì bạn sẽ bị truy thu thuế + phạt thuế, vì điều kiện khó khăn bạn không hoạt động được mà giờ giải thể lại mất quá nhiều tiền thì tôi e rằng không hợp lý với bạn !

CHúc bạn thành công !

Hỏi: muốn giải thể doanh nghiệp tư nhân
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận