Hỏi: công ty TNHH 2 thành viên trở lên có khi nào tồn tại một thành viên không?

0
4

khi công ty TNHH 2 thành viên trở lên có 2 thành viên mà một thành viên rút thì công ty lúc đó có vẫn là công ty TNHH 2 thành viên k?

Công ty đó không đủ điều kiện để là tnhh hai thành viên thì có hai giải pháp: một là giải thể doanh nghiệp, rồi thành lập công ty tnhh 2 thành viên, hai là chuyển đổi loại hình doanh nghiệp xuống tnhh một thành viên bạn ạ !

Chúc bạn thành công !

Hỏi: công ty TNHH 2 thành viên trở lên có khi nào tồn tại một thành viên không?
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận