Hỏi: con dấu riêng của phòng giao dịch chứng khoán

1

Một công ty chứng khoán mới thành lập phòng giao dịch trực thuộc trụ sở chính. Trong giấy phép thành lập phòng giao dịch do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp không có đề cập đến việc phòng giao dịch có con dấu riêng hay không. Nay công ty chứng khoán muốn khắc con dấu riêng cho phòng giao dịch của mình thì có được không? Phải tiến hành những thủ tục gì?

Cảm ơn anh chị !

Căn cứ nội dung bạn cung cấp thì trường hợp Phòng giao dịch nói trên chưa hội đủ các điều kiện để làm thủ tục khắc con dấu riêng, vì trong quyết định thành lập Phòng giao dịch do Ủy ban chứng khoán Nhà Nước cấp không nêu rõ là Phòng giao dịch có được phép khắc con dấu riêng.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: con dấu riêng của phòng giao dịch chứng khoán
Đánh giá bài viết

Bạn cần tư vấn?