Hỏi: chỉ có chủ DNTN mới có quyền bán hoặc cho thuê DN của mình?

0
1

trong hoạt động của DNTN, ngoài chủ DNTN thì còn ai có quyền cho thuê hoặc bán DNTN không?
Cảm ơn anh chị !

Theo luật doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân là người đứng đầu doanh nghiệp và chịu trách nhiệm toàn bộ trên tài sản và các khoản nợ của mình, theo tôi thì chả ai có quyền bán hoặc cho thuê ngoài chủ doanh nghiệp tư nhân ra !

Thân chào bạn !

Hỏi: chỉ có chủ DNTN mới có quyền bán hoặc cho thuê DN của mình?
Đánh giá bài viết