Hỏi: góp vốn vào công ty tnhh 2 thành viên trở lên

0
36

theo khoản 3, điều 39, LDN 2005 là:

3. Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;

b) Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty;

c) Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

Sau khi số vốn còn lại được góp đủ theo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này.

Vậy cho em hỏi có bao nhiêu thời hạn cam kết góp vốn của thành viên đối với công ty và lần cuối là khi nào? pháp luật có qui định điều này không? và sau thời hạn cam kết góp vốn lần cuối mà có thành viên không góp đủ số vốn như đã cam kết thì thành viên này đương nhiên không còn là thành viên của công ty nữa và có được nhận lại phần vốn đa góp hay không ?

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, việc cam kết góp làm mấy đợt là tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các thành viên với Công ty, sau mỗi đợt góp vốn, các thành viên sẽ nhận được giấy xác nhận số vốn đã góp.

Tuy nhiên thời hạn góp vốn này chỉ được kéo dài tối đa là 36 tháng kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, thay đổi thành viên (quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 102/2012/NĐ-CP).

Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn đó được xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Doanh nghiệp và khoản 5 Điều 18 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Thành viên chưa góp vốn vào công ty theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và không có quyền chuyển nhượng quyền góp vốn đó cho người khác. Phần vốn đã góp một phần (nếu có) của thành viên này sẽ được hoàn lại. Nguyên nhân là do đã có thành viên khác góp vốn thay cho họ. Trường hợp thành viên khác không bù đắp được số vốn đã cam kết của thành viên chưa góp vốn thì theo quy định tại khoản 8 Điều 18 Nghị định 102/2010, việc đăng ký vốn điều lệ của Công ty sẽ căn cứ vào số vốn thực tế góp được, do đó việc trả lại số vốn góp (nếu có) cho thành viên chưa góp đủ số vốn như đã cam kết không ảnh hưởng đến việc đăng ký kinh doanh của Công ty.

Trân trọng!

Hỏi: góp vốn vào công ty tnhh 2 thành viên trở lên
Đánh giá bài viết

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here