Hỏi: những ngành nghề yêu cầu điều kiện về môi trường?

0
10

Tôi nghiên cứu bên môi trường nên tôi muốn biết một số công ty hoặc loại hình kinh doanh, dịch vụ, sản xuất cần xử lí các vấn đề môi trường để tôi có thể tiếp cận và giúp họ. Cảm ơn quí công ty!

Tôi có tham khảo luật bảo vệ môi trường nhưng không thấy quy định cụ thể ngành nghề nào phải xin giấy cam kết bảo vệ môi trường, mà giấy phép này được quy định trong các luật chuyên ngành quy định cho từng ngành nghề.

Ví dụ các ngành nghề phải xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường:

  1. Kinh doanh phế liệu;
  2. Khai thác khoáng sản;
  3. Kinh doanh và khai thác thủy hải sản;
  4. Khai thác nước ngầm.

Khi nào có tôi sẽ update câu trả lời cho quý khách !

Chúc bạn thành công !

Hỏi: những ngành nghề yêu cầu điều kiện về môi trường?
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận