Hỏi: công ty mở chuỗi cửa hàng

0
5

Khi công ty mở từng cửa hàng một trong chuỗi thì có phải đổi giấy phép KD để bổ sung nội dung cửa hàng/Chi nhánh vào giấy phép không ?

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 và một số nghị định, văn bản dưới luật có liên quan thì  Khi bạn mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh bạn vẫn phải bổ sung vào giấy phép đăng ký kinh doanh bạn nhé !

Chúc bạn thành công !

Hỏi: công ty mở chuỗi cửa hàng
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận