Hỏi: thủ tục để hoàn thuế ?

0
3

Anh chị cho biết thủ tục hoàn lại thuế nộp lên cơ quan thuế như thế nào ?
Xin cảm ơn !

* Tại điều 58 Luật quản lý thuế quy định về hồ sơ hoàn thuế như sau:

1. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

a) Văn bản yêu cầu hoàn thuế;

b) Chứng từ nộp thuế;

c) Các tài liệu khác liên quan đến yêu cầu hoàn thuế.

2. Hồ sơ hoàn thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: thủ tục để hoàn thuế ?
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận