Hỏi: kế toán cty thiết kế web

0
5

Cty thiết kế web mua server để bán Hosting cho khách hàng thì phải định khoản vào tài khoản nào?
Cảm ơn anh chị !

Mua server: Nợ 156, nợ 1331, có tài khoản 111 ( 112, 331).

Bán HOsting: Nợ 111 ( 112 , 131 ), Có tài khoản 511, Có tài khoản 3331.

Nợ tài khoản 632, Có tài khoản 156.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: kế toán cty thiết kế web
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận