Hỏi: Về việc thành lập Công ty TNHH 2TV

2

Xin chào luật sư!
Công ty tôi là Công ty CP, hiện tại Công ty muốn thành Công ty TNHH 2TV nên tôi có đôi điều muốn nhờ luật sư tư vấn giúp.
1. Trong thành phần hồ sơ yêu cầu có quyết định thành lập, vậy Công ty cổ phần sẽ soạn thảo văn bản quyết định thành lập Công ty TNHH và người ký tên sẽ là Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần (Chủ tịch HĐQT của Công ty đã ký ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty) hay bắt buộc phải là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP??
2. Công ty TNHH sắp thành lập có Giám đốc riêng. Vậy giấy ủy quyền trong thành phần HS phải nộp cho Sở KH có phải là người đại diện của Công Ty CP ủy quyền cho Giám đốc của Công ty TNHH không? Và ai là người đứng ra ủy quyền (Chủ tịch HĐQT, hay Tổng GĐ của Công ty CP hay là chủ tịch HĐTV của Cty TNHH mới đứng ra ủy quyền??)
Chân thành cảm ơn luật sư!

Tổng giám đốc có các vai trò như sau:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;
b) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;
đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
e) Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
g) Tuyển dụng lao động;
h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

Như vậy, cả hai việc bạn hỏi có thể được giải quyết bởi tổng giám đốc công ty bạn nhé !

Hỏi: Về việc thành lập Công ty TNHH 2TV
Đánh giá bài viết

Bạn cần tư vấn?