Hỏi: Về giám đốc công ty cổ phần

0
40

Công ty em có quan hệ làm ăn – bạn hàng với 1 công ty cổ phần A ở tp.hcm.

Trong thời gian hợp tác, bên e thấy rằng người giám đốc/chủ doanh nghiệp của công ty A đó đồng thời là người đại diện pháp luật của 1 công ty B ở Bình Dương. 2 công ty này ko phải là công ty mẹ-con vì mã số thuế khác nhau ( 03 và 37, trong khi đó nếu là công ty con thì công ty B đó phải có mã số thuế 13 số với 10 số đầu giống của công ty A ).

Em rất thắc mắc vì theo luật doanh nghiệp, 1 người ko thể làm giám đốc của 2 công ty Cổ phần. Vậy trong trường hợp này, người đó là giám đốc của 1 công ty và đồng thời là người đại diện theo pháp luật của 1 công ty khác có được không ?

Khi đã là giám đốc 1 công ty cổ phần thì có được mua cổ phiếu, cổ phần của công ty khác và trở thành cổ đông của công ty đó được không ? nếu được thì được mua bao nhiêu % ? người đó có thể trở thành thành viên/chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đó được ko?

Theo quy định tại Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2005: “Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác”.

Như vậy, nếu người này là người đại diện theo pháp luật của công ty này thì không được làm người đại diện theo pháp luật của công ty khác.

Theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP, quyền góp vốn, mua cổ phần được quy định như sau:

1. Tất cả các tổ chức là pháp nhân, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không phân biệt nơi đăng ký trụ sở chính và mọi cá nhân không phân biệt quốc tịch và nơi cư trú, nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp đều có quyền góp vốn, mua cổ phần với mức không hạn chế tại doanh nghiệp theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty niêm yết thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các trường hợp đặc thù áp dụng quy định của các luật đã nêu tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này và các quy định pháp luật chuyên ngành khác có liên quan;

c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

d) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ áp dụng theo Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ (Phụ lục Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam).

Như vậy, nếu thỏa mãn các điều kiện nêu trên thì Giám đốc hoàn toàn có quyền mua cổ phần của công ty khác.

Khoản 3 Điều 15 Nghị định 102/2010/NĐ-CP:

“Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

b) Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty.

Trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn và điều kiện khác với tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm này thì áp dụng tiêu chuẩn và điều.

Nếu Giám đốc này thỏa mãn các điều kiện do pháp luật quy định nêu trên thì hoàn toàn có quyền mua cổ phần của công ty, đồng thời có thể sẽ được làm thành viên hoặc Chủ tịch HĐQT.

Chúc bạn thành công !

Xem thêm:

Hỏi: Về giám đốc công ty cổ phần
5 (100%) 1 vote

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here