Hỏi: thủ tục làm con dấu mới sau khi đã có giấy phép kinh doanh

0
32

Sau khi tôi đã có giấy phép đăng ký thành lập công ty TNHH.tôi cần làm những gì để có con dấu mới?hồ sơ mang đến nộp bên phòng PC 64 gồm những gì.cảm ơn rất nhiều !

Bạn có thể làm như trình tự sau: Bạn nộp bản sao y bản đăng ký kinh doanh cho bên khắc dấu, bên khắc dấu sẽ khắc nội dung và gửi sang bên công an xác nhận mẫu dấu, và sau 4 ngày bạn có thể lấy dấu được !

Chúc bạn thành công !

Hỏi: thủ tục làm con dấu mới sau khi đã có giấy phép kinh doanh
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận