Hỏi: tư vấn giúp về thủ tục ngưng kinh doanh

Hiện tôi đang kinh doanh hộ gia đình (mua bán điện thoại ) do làm ăn khó khăn bây giờ muốn ngưng kinh doanh thì phài làm những thủ tục gì ? và tôi còn nợ thuế thì có đc cơ quan thuế chấp nhận hồ sơ cho ngưng kinh doanh hay không ?

Bạn xem tại Điều 55 Nghị định 43/2010:

Điều 55. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1. Khi thay đổi nội dung kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

2. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ ba mươi ngày trở lên, hộ kinh doanh thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm.

3. Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Chúc bạn thành công !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận