Hỏi: về người Đại diện pháp luật cho một công ty

0
2

Viettinlaw có thể tư vấn giúp mình:

_Bên mình có một người Nhật Bản sống và làm việc tại Việt Nam (gọi là người A). Ông này hiện đang làm trưởng đại diện một văn phòng đại diện tại Việt Nam của Một công ty tại Nhật Bản. Hiện giờ có một công ty khác sắp thành lập tại Việt nam, lĩnh vực kinh doanh của công ty này cũng liên quan đến công ty Nhật Bản kia. Vậy mình muốn hỏi là liệu rằng người A kia có thể vừa giữ chức vụ trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam vừa kiêm chức vụ Tổng giám đốc/ Giám đốc của công ty mới ở Việt Nam kia không?

_Vui lòng tư vấn rõ giúp mình điều luật số bao nhiêu, khoản mấy, thuộc bộ luật nào để mình tiện theo dõi

Cám ơn Viettinlaw nhiều
Chúc Viettinlaw ngày càng phát triển

Theo luật doanh nghiệp  2005, không cấm 1 người làm Giám đốc 2 hoặc nhiều công ty TNHH; nhưng không được làm vừa làm Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty CP vừa làm Giám đốc/ Tổng giám đốc công ty TNHH hoặc công ty hợp danh, như vậy trường hợp của bạn hoàn toàn hợp lệ.

Bạn có thể tham khảo thêm: Theo Khoản 3 điều 70 Luật Doanh nghiệp: “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm người đại diện theo uỷ quyền hoặc Chủ tịch công ty;

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế tương ứng trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty”.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: về người Đại diện pháp luật cho một công ty
Đánh giá bài viết