Hỏi: Chuyển đổi Công ty TNHH 1TV thành 2TV mà không thay đổi tên công ty

0
40

Bên tôi là công ty TNHH…. không có chữ MTV nhưng loại hình doanh nghiệp là loại hình 1TV. Hiện tại tôi muốn chuyển sang công ty TNHH 2 TV mà ko muôn thay đổi tên công ty được không(vẫn là công ty TNHH…..) và tăng thêm vốn điều lệ. Và nếu tên công ty không thay đổi, chỉ thay đổi vốn điều lệ và thêm thành viên mới như thế thì hóa đơn chứng từ và mẫu dấu có phải thay đổi gì không, vì bên mình giấy đăng kí kinh doanh và đăng kí thuế là một(thành lập năm 2012). Và sổ sách chứng tờ có thay đổi gì không, có phải làm quyết toán trước khi thay đổi loại hình doanh nghiệp không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 43/2010/NĐ-CP như sau:

Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp

1. Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

a) Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp;

c) Danh sách thành viên theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

d) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng cho một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số cá nhân khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, công ty phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty được chuyển đổi.

Như vậy trong quá trình Công ty bạn chuyển đổi loại hình mà không đổi tên công ty không thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận thì trường hợp của công ty bạn không phải làm thủ tục thay đổi lại con dấu!

Chúc bạn thành công !

Hỏi: Chuyển đổi Công ty TNHH 1TV thành 2TV mà không thay đổi tên công ty
Đánh giá bài viết