Hỏi: hộ kinh doanh cá thể đăng ký kinh doanh lần đầu có được xuất hóa đơn VAT không

0
29

Hộ kinh doanh cá thể đăng ký kinh doanh lần đầu có được xuất Hóa đơn GTGT không ?

Hộ kinh doanh mà bạn hỏi được phép xuất hóa đơn trực tiếp, bạn có thể lên cơ quan thuế để biết thêm chi tiết nhé !

theo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013, các doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm nếu không tự nguyên đăng ký với cơ quan thuế thì sẽ bị áp dụng phương pháp trực tiếp (không được phép xuất hóa đơn GTGT).

Chúc bạn thành công !

Hỏi: hộ kinh doanh cá thể đăng ký kinh doanh lần đầu có được xuất hóa đơn VAT không
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận