Hỏi: Căn cứ cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy cho hàng hóa

0
4

Hiện nay việc chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và những văn bản khác có liên quan được ban hành theo Quyết định 24/2007/QĐ-BKHCN không còn hiệu lực. Vậy căn cứ nào để các tổ chức chứng nhận cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa tại Việt Nam?

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/01/2013 và thay thế Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

Hiện nay, việc tổ chức chứng nhận cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho các DN được căn cứ vào các Thông tư sau:

  • Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 và Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011.
  • Thông tư số 09/2009/TT- BKHCN ngày 08/4/2009 và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011.

Trường hợp bạn vướng mắc thủ tục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hợp quy có thể liên hệ tới Việt Tín để được tư vấn thêm !

Chúc bạn thành công !

Hỏi: Căn cứ cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy cho hàng hóa
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận