Hỏi: Thủ tục pháp lý về vốn góp trong công ty cổ phần

1

Một cá nhân góp vốn vào Công ty bằng tài sản của mình bao gồm ô tô, xe nâng hàng .. và một số tài sản không đăng ký quyền sở hữu như : Nhà kho, máy nén khí ,…. Tôi mong được Luật sư tư vấn tôi hoàn tất thủ tục pháp lý để các tài sản trên được xác định là tài sản hợp pháp của công ty do nhận góp vốn và được khấu trừ chi phí khấu hao khi xác định thuế TNDN.
Cảm ơn ban tư vấn !

Đối với các tài sản góp vốn vào Công ty, để đảm bảo tính pháp lý thì:

1. Bạn cần phải định giá tài sản góp vốn thông qua Tổ chức định giá hoặc thông qua việc định giá của tất cả các thành viên hoặc cổ đông sáng lập.

2. Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu thì phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sang cho Công ty.

3. Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu thì phải bàn giao cho Công ty thông qua Biên bản bàn giao có chữ ký của Người giao và Đại diện PL Công ty.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: Thủ tục pháp lý về vốn góp trong công ty cổ phần
Đánh giá bài viết

Bạn cần tư vấn?