Hỏi: Tôi là chủ 1 doanh nghiệp nhỏ, tôi có được làm kế toán cho Doanh nghiệp mình ?

0
2

Hiện tôi là chủ 1 Doanh nghiệp tư nhân, doanh thu nhỏ, trước đây tôi có làm kế toán cho 1 xí nghiệp, hiện nay tôi vấn báo cáo thuế…. như 1 kế toán cho doanh nghiệp, như thế có được không?

Do luật pháp không quy định về việc doanh nghiệp phải có kế toán nên việc làm của bạn hoàn toàn hợp lệ !

Chúc bạn thành công !

Hỏi: Tôi là chủ 1 doanh nghiệp nhỏ, tôi có được làm kế toán cho Doanh nghiệp mình ?
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận