Hỏi: Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Câu hỏi: Tôi đang có một thắc mắc về ngành nghề kinh doanh có điều kiện! Không hiểu ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Mong được trả lời sớm ạ!

>> Xem thêm:

Trả lời: Điều 7 Luật Đầu tư 2014 quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện sau đây:

1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

2. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật đầu tư 2014 với 267 mã ngành, nghề. Tuy nhiên trong quy định sửa đổi năm 2016, số lượng mã ngành, nghề có điều kiện được gộp rút xuống còn 243 mã ngành nghề (chi tiết xem Tại Đây).

3. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

4. Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới các hình thức:

a) Giấy phép kinh doanh;

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

c) Chứng chỉ hành nghề;

d) Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

đ) Xác nhận vốn pháp định;

e) Chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

g) Các yêu cầu khác mà doanh nghiệp phải thực hiện hoặc phải có mới được quyền kinh doanh ngành, nghề đó mà không cần xác nhận, chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh và bảng tra mã ngành nghề
Ngành nghề đăng ký kinh doanh và bảng tra mã ngành nghề

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật Việt Tín. Chúc bạn thành công!

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận