Nhà nước quy định thế nào về bảo quản an toàn thực phẩm chức năng ?

0
21

Theo quy định tại Điều 14 của Luật An toàn thực phẩm, thực phẩm chức năng phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn như sau:

1.Tuân thủ các quy định vềđiều kiện chung bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, bao gồm:
+ Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

Mua bán thực phẩm chức năng

+ Tùy từng loại thực phẩm, ngoài các quy định về điều kiện chung về đảm bảo an toàn đối với thực phẩm, thực phẩm còn phải đáp ứng một hoặc một số quy định sau đây:

– Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
– Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm;
– Quy định về bảo quản thực phẩm.

2. Có thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của thành phần tạo nên chức năng đã công bố.

3.Thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường phải có báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm

Nhà nước quy định thế nào về bảo quản an toàn thực phẩm chức năng ?
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận