Những lưu ý khi thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2017

0
44

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp có rất nhiều những nội dung đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp muốn thanh đổi. Khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh theo đúng thủ tục pháp lý mà pháp luật quy định. Luật Việt Tín cung cấp và hướng dẫn khách hàng về các vấn đề liên quan đến thay đổi.

I. CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI LÀM THỦ TỤC THAY ĐỔI

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dân thì hành, thì có hai trường hợp chính phải làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Để đảm bảo thực hiện đúng thủ tục, hồ sơ thì các doanh nghiệp cần phải xác định rõ thay đổi của mình là gì và thuộc trường hợp thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

II. CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện nay thì thể hiện các thông tin sau:

 • Mã số doanh nghiệp
 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Thông tin về người đại diện theo pháp luật
 • Vốn điều lệ
 • Danh sách thành viên góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
 • Thông tin về chủ sở hữu công ty đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo đó nếu doanh nghiệp có sự thay đổi một hoặc một số các thông tin trên thì phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Một số lưu ý trong các trường hợp thay đổi này như sau:

 • Một, nếu thay đổi chủ sở hữu trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu mới sẽ là người đại diện theo pháp luật về sau thì doanh nghiệp phải thực hiện hai thủ tục là: thủ tục thay đôi chủ sở hữu công ty; thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra có trường hợp mình còn phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.
 • Hai, trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp thì còn phải thực hiện thủ tục thay đổi mẫu dấu của công ty nữa.
 • Ba, thay đổi địa chỉ nếu làm thay đổi cơ quản lý thuế trực tiếp thì phải thực hiện thủ tục với cơ quan thuế nơi chuyển đi trước.
 • Bốn, đa phần khi thay đổi người đại diện theo pháp luật thì sẽ dẫn đến thay đổi thông tin đăng ký thuế, do đó doanh nghiệp phải chuẩn bị hai mẫu thông báo là thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

III. CÁC TRƯỜNG HỢP THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Ngoài các thông tin được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp ra thì trong hồ sơ về thành lập doanh nghiệp còn một số tài liệu khác như:

 • Danh sách các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 • Danh mục ngành nghề kinh doanh
 • Nội dung đăng ký thuế
 • Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Đối với những trường hợp này khi thay đổi doanh nghiệp phải gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khi Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực đã có rất nhiều doanh nghiệp mình có quyền tư do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cầm mà không cần phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh như trước nữa. Tuy nhiên hiểu như vậy là không đúng vì mặc dù hiện tại danh mục ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không còn được trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nữa, tuy nhiên thông tin này vấn được lưu trên hệ thống thông tin điện tử (Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp). Do đó nếu khách hàng có nhu cầu muốn kinh doanh ngành nghề khác với thời điềm đăng ký thì phải thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đối với từng trường hợp thay đổi đều được quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ cần phân tích kỹ thay dổi của mình thuộc trường hợp nào, bởi có những trường hợp thay đổi nội dung những lại dẫn theo những thay đổi ở nội dung khác. Ví dụ như thay đổi về vốn điều lệ trong công ty có thể làm thay đổi thông tin cổ đông sáng lập hoặc thanh đổi danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

Trên đây là những lưu ý mà Luật Việt Tín muốn gửi đến khách hàng, nhằm giúp khách hàng tránh được những rắc rối khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Những lưu ý khi thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2017
Đánh giá bài viết

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN