Những quy định mới về thành lập doanh nghiệp

9

Ngày 14 tháng 09 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thay thế cho Nghị định số 43/2010/NĐ-CP năm 2010 của Chính phủ.

Nghị định 78 không có nhiều điểm khác so với Nghị định 43. Tuy nhiên, giữa 2 văn bản này vẫn có một số điểm khác biệt đáng chú ý sau đây:

Bổ sung nội dung lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Ngoài thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở này còn lưu trữ tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

quy dinh moi ve dang ky doanh nghiep

Nhiều khái niệm mới được thừa nhận tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP

 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được nộp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm các giấy tờ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử.
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.
 • Văn bản điện tử là dữ liệu điện tử được tạo trực tuyến hoặc được quét (scan) từ văn bản giấy theo định dạng “.doc” hoặc “.pdf” và thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy.
 • Chữ ký số công cộng là một dạng chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 • Tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho tổ chức, cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Tài khoản đăng ký kinh doanh được sử dụng để xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp  qua mạng điện tử trong trường hợp người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không sử dụng chữ ký số công cộng.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính.
 • Số hóa hồ sơ là việc quét dữ liệu có sẵn trên giấy nhằm chuyển dữ liệu dạng văn bản giấy sang dạng văn bản điện tử.
 • Chuẩn hóa dữ liệu là việc thực hiện các bước rà soát, kiểm tra đối chiếu và bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật:

 •  Chữ ký của những người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý như nhau.
 • Đồng thời, ngoài người thành lập doanh nghiệp, thì doanh nghiệp cũng có thể tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực về các thông tin đã kê khai.

Con dấu doanh nghiệp:

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

Các quy định bị bãi bỏ từ ngày Nghị định 78 có hiệu lực:

 • Quy định về các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế liên quan đến mã số doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp quyết định thay đổi các nội dung này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

 

Những quy định mới về thành lập doanh nghiệp
Đánh giá bài viết

Bạn cần tư vấn?