Quy chuẩn về phụ gia thực phẩm- chất độn QCVN 4-16:2010/ BYT

0
18

Chất độn, phụ gia thực phẩm được bổ sung vào thành phần chính của thực phẩm với giá trị năng lượng không đáng kể góp phần tạo cấu trúc cho sản phẩm. Ngày nay việc sử dụng chất độn trong chế biến thực phẩm cũng rất phổ biến tuy nhiên nhiều người không ý thức được tác hại của việc sử dụng chất độn không đúng cách cũng như không đảm bảo đúng những yêu cầu về các chỉ tiêu chất lượng, chính vì thế Bộ y tế đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về phụ gia thực phẩm- chất độn QCVN 4-16:2010/ BYT.  Quy chuẩn có nội dung như sau: Bao gồm các quy định chung và các quy định cụ thể như các phương pháp thử và lấy mẫu yêu cầu quản lý, yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử đối với những chất cụ thể.

Quy chuẩn về phụ gia thực phẩm- chất độn QCVN 4-16:2010/ BYT
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận