Sở hữu trí tuệ

Bảo vệ tài sản trí tuệ của bạn cùng luật Việt Tín – một trong những thương hiệu đăng ký sở hữu trí tuệ lớn nhất cả nước…
Về nhãn hiệu hàng hóa: chúng tôi cung cấp các dịch vụ nổi trội : đăng ký nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cũng như bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.
Về thương hiệu của doanh nghiệp: chúng tôi cung cấp: Đăng ký thương hiệu, đăng ký thương hiệu độc quyền và bảo hộ thương hiệu.
Về logo của doanh nghiệp: đăng ký logo độc quyền và đăng ký logo cho thương hiệu cho quý doanh nghiệp.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ liên quan như: đăng ký sáng chế và đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Đăng ký thương hiệu liên kết

Đăng ký thương hiệu liên kết

Thương hiệu liên kết là một khái niệm ngày càng trở nên phổ biến khi các doanh nghiệp dần chú trọng hơn đến việc bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ của mình. Thương hiệu liên kết hay chính là việc đăng ký các nhãn hiệu có liên quan đến nhau về mặt hình ảnh, tên thương hiệu...
Một thương hiệu tập thể được đăng ký bảo hộ tại Việt Tín

Đăng ký bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu tập thể

Đăng ký bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu tập thể cùng Việt Tín– chúng tôi là một trong những đại diện của cục sở hữu trí tuệ sẽ giúp bạn nhanh chóng đăng ký bảo hộ thương hiệu cho tập thể, cá nhân, tổ chức. Liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn thêm. https://www.youtube.com/watch?v=s0li5WB44kQ Nhãn hiệu tập thể...
Đăng ký nhãn hiệu cùng VIệt Tín

Đại diện đăng ký nhãn hiệu cho người nước ngoài tại Việt Nam

Việt Nam là một thị trường khá tiềm năng cho các doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Trước khi đầu tư vào một nước nào đó, thì các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài hiện nay rất chú trọng đến việc bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ tại...

Dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền quan trọng của cá nhân, tổ chức, cơ quan đối với tài sản trí tuệ mà mình tạo lập lên. Trong đó, các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: Quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và...
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bạn với Việt Tín

Tư vấn khiếu nại, phản đối đơn đăng ký bảo hộ

Tư vấn khiếu nại, phản đối đơn đăng ký bảo hộ: Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, gồm có quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Nếu bạn đang cần được tư vấn khiếu nại...