Sự khác nhau giữa Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp tư nhân

0
18
Phân biệt hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân

Cá nhân tham gia kinh doanh khi phát triển đến một quy mô nhất định (quy mô về vốn, nhu cầu sử dụng nhân sự, số lượng tiền tham gia vào giao dịch…) đều nên và cần đăng ký hình thức kinh doanh phù hợp. Bài viết dưới đây sẽ so sánh ưu, nhược điểm của 2 loại hình kinh doanh có nhiều điểm chung, phù hợp với quy mô nhỏ và phù hợp với cá nhân tự làm chủ, đó là: Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp tư nhân.

Phân biệt Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp tư nhân

Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”. 

Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”.

Có thể thấy Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp tư nhân đều do cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

(Hộ kinh doanh có thể do một nhóm người hoặc hộ gia đình thành lập. Tuy nhiên do nhiều nhược điểm và hạn chế của mô hình Hộ kinh doanh, nên khi có nhiều người muốn tham gia góp vốn và kinh doanh, thì mô hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần hoặc Công ty hợp danh sẽ thích hợp và nhiều lợi thế hơn).

Đọc thêm: Tư vấn chọn loại hình doanh nghiệp

Bảng so sánh dưới đây sẽ phân biệt rõ hơn về 2 hình thức kinh doanh này:

Doanh nghiệp tư nhân Hộ kinh doanh
Tư cách pháp nhân

Không

Cơ quan đăng ký Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh. Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Giấy phép Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Chủ sở hữu Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc nước ngoài.
 • Cá nhân hoặc một nhóm người là công dân Việt Nam.
 • Hộ gia đình.
Chịu trách nhiệm Vô hạn (Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình với hoạt động kinh doanh). Vô hạn (Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình với hoạt động kinh doanh).
Địa điểm kinh doanh Doanh nghiệp được quyền đăng ký

 • Trụ sở chính
 • Địa điểm kinh doanh
 • Văn phòng đại diện
 • Chi nhánh
Chỉ được chọn một địa điểm cố định để đăng ký kinh doanh.

(Buôn bán lưu động vẫn phải đăng ký một địa điểm kinh doanh cố định và phải thông báo cho cơ quan thuế, quản lý thị trường khi hoạt động ngoài điểm đăng ký).

Con dấu Không
Số lượng lao động Không giới hạn Dưới 10 người.
Tên Có tên gọi riêng, gồm 2 thành tố:

 • Loại hình “Doanh nghiệp tư nhân”.
 • Tên riêng của doanh nghiệp.
Có tên gọi riêng, gồm 2 thành tố:

 • Loại hình “hộ kinh doanh”.
 • Tên riêng của hộ kinh doanh.
Thuế phải nộp
 • Thuế môn bài.
 • Thuế thu nhập cá nhân.
 • Thuế giá trị gia tăng.
 • Thuế môn bài.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thuế xuất nhập khẩu (nếu tham gia xuất nhập khẩu)
 • Thuế giá trị gia tăng.

Một số điểm thuận lợi và hạn chế

Chủ doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP cũng quy định:

 • Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Vì vậy cá nhân chỉ được quyền chọn một trong 2 hình thức trên để hoạt động.

Tư cách pháp nhânCả 2 loại hình Hộ kinh doanh và DNTN đều không có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm vô hạn. Ưu điểm của hình thức chịu trách nhiệm vô hạn là tạo được uy tín và tin cậy với khách hàng, do người chủ sở hữu có trách nhiệm với hoạt động kinh doanh bằng cả tài sản của mình, kể cả những tài sản không huy động vào kinh doanh.

Tuy nhiên rủi ro đối với người chủ sỡ hữu khi đầu tư vào kinh doanh cao, ảnh hưởng đến cả tài sản cá nhân, gia đình.

Quy mô kinh doanh: DNTN có đủ mọi quyền và tuân theo luật doanh nghiệp. Tức là có thể mở rộng phạm vi kinh doanh (thành lập thêm địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh). Trong khi đó Hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký một địa điểm kinh doanh và phải hoạt động tại đó. Có thể thấy DNTN có thuận lợi hơn về mở rộng quy mô địa điểm kinh doanh.

DNTN không hạn chế số lượng thuê nhân viên, trong khi đó Hộ kinh doanh nếu sử dụng quá 10 lao động phải chuyển đổi lên hình thức doanh nghiệp (phải làm thủ tục giải thể hộ kinh doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp mới). Vậy nếu người chủ sở hữu có kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn và có nhu cầu mở rộng quy mô trong tương lai thì nên đăng ký mô hình Doanh nghiệp tư nhân.

Kê khai thuế: Hộ kinh doanh sẽ nộp thuế theo hình thức thuế khoán (Xem Các loại thuế Hộ kinh doanh phải nộp). DNTN sẽ phải nộp thuế theo chế độ kê khai phức tạp hơn, phải có nhân sự kế toán, phải tổ chức sổ sách kế toán.

Xuất hoá đơn GTGT:  Muốn xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) thì phải thành lập doanh nghiệp đăng ký tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Hộ kinh doanh không đủ điều kiện xuất hóa đơn GTGT có thể có thể tiến hành mua hóa đơn bán hàng tại cơ quan thuế có thẩm quyền.

Như vậy Hộ kinh doanh chỉ được quyền xuất hoá đơn bán hàng (được sử dụng  cho tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp).

Đây là một hạn chế của hình thức Hộ kinh doanh trong giao dịch. Đối với các doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi có hoá đơn đầu vào là hoá đơn GTGT thì doanh nghiệp được khấu trừ số thuế GTGT trên hoá đơn đó. Nếu hoá đơn đầu vào là hoá đơn bán hàng thì doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ thuế GTGT.

Đặt tên: Hộ kinh doanh đăng ký và hoạt động trong phạm vi quận, huyện, nên khó trùng tên. Doanh nghiệp đăng ký tên hiệu trên phạm vi cả nước.

Nếu ban đầu đăng ký Hộ kinh doanh và hoạt động trong thời gian dài với tên thương hiệu đã đăng ký, đến khi muốn mở rộng quy mô lên doanh nghiệp, rất có thể sẽ gặp vấn đề trùng tên doanh nghiệp. Lúc đó hộ kinh doanh sẽ phải đổi tên thương hiệu hoặc vẫn giữ tên thương hiệu nhưng không đăng ký theo hình thức doanh nghiệp được.

Trên đây là những phân tích của Luật Việt Tín đối với hai hình thức Doanh nghiệp tư nhân và Hộ kinh doanh cá thể. Nếu quý khách có nhu cầu thành lập Doanh nghiệp tư nhân hoặc thành lập Hộ kinh doanh, hãy liên hệ với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí về thủ tục và hồ sơ.

 

 

 

Sự khác nhau giữa Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp tư nhân
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar