Trang chủ Chủ đề Bảo hộ slogan

Tag: bảo hộ slogan

Sáng tạo ra một slogan hay và ý nghĩ có lợi cho việc tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp

Đăng ký bảo hộ slogan như là thương hiệu

Đăng ký bảo hộ slogan như là thương hiệu vì trong cấu thành một thương hiệu, nhãn hiệu, gồm phần hình (logo), phần chữ và phần slogan. Nhiều slogan đã trở lên quen thuộc, tạo dấu ấn riêng cho doanh nghiệp.Một vấn đề pháp lý đặt ra là có thể bảo hộ slogan như là một thương hiêu, nhãn...
Dịch vụ tư vấn bảo hộ slogan của Việt Tín

Đăng ký bảo hộ độc quyền Slogan

Đăng ký bảo hộ độc quyền Slogan tại Luật Việt Tín. Slogan là bức thông điệp kinh doanh quan trọng và là một phần tài sản vô hình của doanh nghiệp. Thực tế tại Việt Nam, việc đăng ký bảo hộ sologan, vẫn chưa có quy định cụ thể về tiêu chí cấp hay không cấp văn bằng bảo...

DỊCH VỤ CÔNG BỐ

DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI