Trang chủ Chủ đề Chính sách mới

Tag: chính sách mới

Đánh giá về những sửa đổi của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới...

Thuế thu từ các doanh nghiệp đóng góp một phần lớn vào nguồn thu ngân sách của nhà nước. Việc quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những vấn đề luôn được nhà nước cũng như các doanh nghiệp quan tâm. Việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp và vấn đề thu thuế và quản...

Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm 2018

Tại Việt Nam, trên thị trường kinh doanh chủ yếu là hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm đến hơn 95% số lượng các doanh nghiệp tham gia vào sản xuất, kinh doanh. Số lượng lao động của xã hội chiếm đến 51% là của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa...