Chủ đề đăng ký giải pháp hữu ích - Công ty luật Việt Tín
Trang chủ Chủ đề đăng ký giải pháp hữu ích

Tag: đăng ký giải pháp hữu ích

Dịch vụ tư vấn bảo hộ slogan của Việt Tín

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký sáng chế, giải pháp...

Sáng chế và giải pháp hữu ích là những quyền Sở hữu công nghiệp có mức độ bảo hộ cao nhất và việc cấp văn bằng bảo hộ cho hai loại tài sản trí tuệ này rất khó khăn. Việc cấp văn bằng bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích ở Việt Nam rất hạn chế, vì...
Người nông dân sáng chế ra bếp năng lượng mặt trời được đăng ký tại Việt Tín

Đăng ký giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích là các giải pháp về kỹ thuật có sự sáng tạo, mới mẻ so với trình độ kỹ thuật trên thế giới và khi đưa vào áp dụng trong kinh tế - xã hội sẽ phát huy được những hiệu quả. Hiện nay tại Luật Việt Tín - Một trong những đơn vị đại diện...
Người nông dân sáng chế ra bếp năng lượng mặt trời được đăng ký tại Việt Tín

Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Với mục đích giải phóng sức lao động cho con người các nhà khoa học đã không ngừng tìm tòi, phát triển công nghệ nhằm đưa ra những sáng chế, giải pháp hữu ích góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển chung của nền kinh tế.Tuy nhiên, một sáng chết, giải pháp hữu ích ra đời...

DỊCH VỤ CÔNG BỐ

DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI