Chủ đề đăng ký giống cây trồng - Công ty luật Việt Tín
Trang chủ Chủ đề đăng ký giống cây trồng

Tag: đăng ký giống cây trồng

Nguyên tắc đăng ký quyền đối với giống cây trồng

Nguyên tắc đăng ký quyền đối với giống cây trồng

Quyền đối với giống cây trồng là một trong những quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật bảo hộ. Không giống như những quyền sở hữu công nghiệp khác thì để xác lập quyền bảo hộ đối với giống cây trồng thì người đăng ký sẽ phải tiến hành nộp đơn tại Cục Trồng Trọt trực thuộc Bộ...
Một giống lúa được đăng ký bảo hộ tại Việt Tín

Đăng ký giống cây trồng

Việt Nam là một nước có nền nông nghiệp phát triển mạnh với kinh ngách xuất khẩu nông sản luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP của nước ta. Bởi vậy, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ luôn là một nội dung được các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp trong nước chú trọng để...

DỊCH VỤ CÔNG BỐ

DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI