Trang chủ Chủ đề đăng ký giống cây trồng

Tag: đăng ký giống cây trồng

Một giống lúa được đăng ký bảo hộ tại Việt Tín

Đăng ký giống cây trồng

Việt Tín là đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ lớn nhất cả nước, chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ bảo hộ sản phẩm cho các công ty sản xuất và phân phối, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đăng ký giống cây trồng. Điều kiện được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng 1. Tổ...

DỊCH VỤ CÔNG BỐ

DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI