Chủ đề đăng ký nhãn hiệu quốc tế - Công ty luật Việt Tín
Trang chủ Chủ đề đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Tag: đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

Theo quy định của Luật SHTT, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ có hiệu lực tại quốc gia đăng ký. Nếu như bạn đã đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì nhãn hiệu đó chỉ có giá trị bảo hộ tại Việt Nam. Nếu như bạn...
Đăng ký nhãn hiệu trong nước và quốc tế cùng Việt Tín

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Hiện nay khi nhu cầu mở rộng thị trường kinh doanh ra nước ngoài ngày càng tăng cao, việc bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa ngày càng trở nên quan trọng. Không chỉ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nước, trước khi đưa sản phẩm hàng hóa/dịch vụ của mình ra nước ngoài, doanh nghiệp cần phải đăng ký...
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế bằng thỏa ước Madrid

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư hoặc Thỏa ước Madrid

Trước đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế, người nộp đơn cần xem xét những quốc gia mà mình muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có thuốc hệ thống Madrid hay không. Nếu như thuộc hệ thống này khi người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có chỉ định nước cần đăng...
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bạn với Việt Tín

Xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có chỉ định Việt Nam

Việt Nam là một trong các thành viên tham gia Hệ thống Madrid bao gồm Nghị định Madrid và Thỏa ước Madrid. Do đó các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam có quyền đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua hệ thống này.Tham gia Hệ thống Madrid có nghĩa là Việt Nam phải có nghĩa vụ tiếp...
Đăng ký nhãn hiệu cùng VIệt Tín

Thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt...

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài là một thách thức lớn đối với những doanh nghiệp xuất khẩu. Mỗi quốc gia lại có một quy định khác nhau về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu. Chính vì vậy, để xuất khẩu hàng hóa ra thị trường nước ngoài các doanh nghiệp...
Đăng ký nhãn hiệu trong nước và quốc tế cùng Việt Tín

Thời điểm đăng ký thương hiệu, kiểu dáng và sáng chế ra nước ngoài

Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã quan tâm đúng mức tới vấn đề sở hữu trí tuệ, trong đó có việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với những chỉ dẫn thương mại như nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý cũng như các thành quả đầu tư như kiểu dáng công nghiệp,...
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế bằng thỏa ước Madrid

Sự cần thiết của việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại nước ngoài

Các doanh nghiệp hiện nay không chỉ chú trọng đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trong nước mà còn đặc biệt quan tâm việc đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài nhằm hạn chế tình trạng xâm phạm nhãn hiệu tại quốc gia sở tại cũng như giảm thiểu tốn kém chi phí giải quyết tranh chấp quyền sở hữu nhãn...
Đăng ký nhãn hiệu trong nước và quốc tế cùng Việt Tín

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Nhằm bảo vệ một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất đối với nhãn hiệu của mình tránh được sự xâm phạm, bên cạnh việc thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu trong nước thì cá nhân, tổ chức, cơ quan nên tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại cơ quan đăng...

DỊCH VỤ CÔNG BỐ

DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI