Trang chủ Chủ đề Giấy phép nhập khẩu

Tag: giấy phép nhập khẩu

Xin giấy phép nhập khẩu thuốc tân dược và thành phẩm gây nghiện

Xin giấy phép nhập khẩu thuốc Tân dược và thành phẩm gây nghiện là một thủ tục khá khó và phức tạp. Thủ tục này yêu cầu doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ nhiều tài liệu quan trọng, thực hiện cẩn trọng từng bước trong quá trình xin giấy phép của cơ quan chức năng đối với loại sản...