Trang chủ Chủ đề Khac dau cong ty

Tag: khac dau cong ty

Khắc dấu công ty

Quy định về dấu tròn của công ty

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp thực hiện việc khắc dấu tròn cho công ty. Trước đây, mỗi doanh nghiệp chỉ có một con dấu duy nhất và do cơ quan công an cấp. Theo quy định của  pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp có quyền sở hữu nhiều hơn một...
Dịch vụ khắc dấu cho công ty

Khắc dấu công ty

Nhu cầu khắc dấu công ty ngày càng lớn bởi trong các công ty luôn cần có nhiều loại dấu dù số lượng chúng là lớn hay nhỏ vì con dấu không chỉ đảm bảo thuận lợi cho việc tham gia các giao dịch hợp đồng mà còn thể hiện được sự chứng nhận của người có thẩm quyền...

DỊCH VỤ CÔNG BỐ

DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI