Chủ đề Luật đầu tư - Công ty luật Việt Tín
Trang chủ Chủ đề Luật đầu tư

Tag: Luật đầu tư

Sửa đổi luật chứng khoán – Thu hút đầu tư nước ngoài

Mới đây, bộ Tài chính đã lập hồ sơ trình lên Nhà Nước đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán với những thay đổi cơ bản về thẩm quyền của các cơ quan chức năng, sản phẩm, quy chế, nội quy…Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Hướng dẫn làm...

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

Tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội ngày 26/11/2014, các đại biểu đã bỏ phiếu chính thức thông qua Luật Đầu tư sửa đổi với 7 chương, 76 điều, quy định cụ thể về các hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu từ Việt Nam ra nước ngoài. Nhiều điểm mới của Luật đầu tư nước...

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất được ban hành vào năm 1987 ngay sau khi đất nước ta bắt đầu vào công cuộc đổi mới mở rộng giao lưu kinh tế, văn hóa với các nước trên thế giới. Dòng vốn đầu tư nước ngoài liên tục tăng lên góp phần tích cực thúc đẩy...

Luật đầu tư nước ngoài

Bất cứ một quan hệ xã hội nào cũng được điều chỉnh bằng các quan hệ pháp luật. Quan hệ đầu tư cũng không phải là ngoại lệ, Luật đầu tư nước ngoài là văn bản pháp luật chính điều chỉnh hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, từ nước ngoài vào Việt Nam.>> Luật đầu tư...
Tư vấn đầu tư

Điểm mới của Luật đầu tư nước ngoài năm 2014 so với năm 2005

Luật Đầu tư mới bổ sung và sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Luật Đầu tư nước ngoài 2014 với 7 chương, 76 điều qui định về hoạt động của nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như qui định về việc đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật...

DỊCH VỤ CÔNG BỐ

DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI