Chủ đề thành lập ban quản lý dự án - Công ty luật Việt Tín
Trang chủ Chủ đề Thành lập ban quản lý dự án

Tag: thành lập ban quản lý dự án

Thủ tục thành lập Ban quản lý Dự án

Công ty chúng tôi là công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ.Công ty đang thực hiện 1 Dự án đầu tư và quyết định thành lập một Ban quản lý Dự án trực thuộc Công ty. Dự kiến của công ty về Ban quản lý Dự án sẽ có con dấu riêng, trụ sở riêng,...

DỊCH VỤ CÔNG BỐ

DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI