Thành công hồ sơ xin công văn giải tỏa hàng nhập khẩu

0
24

Việt Tín và chuyên viên Nguyễn Linh vừa hoàn thành thành công một hợp đồng của một doanh nghiệp muốn giải tỏa hàng hóa thực phẩm nhập khẩu đang mắc kẹt tại cảng do thiếu hồ sơ và thủ tục công bố chưa được hoàn thành.

Việt Tín đã cung cấp rất nhiều hồ sơ xin giải tỏa hàng cho các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa về nước, chúng tôi cũng đã ký kết rất nhiều các hợp đồng tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp này.

Các bạn có thể cần tham khảo qua hồ sơ để chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc xin công văn:

  1. Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng);
  2. Certificate of Origin – C/O (02 bản sao y công chứng);
  3. Certificate of The Free Sales (02 bản sao y công chứng);
  4. Order Confirmation;
  5. Commercial Invoice;
  6. Packing List;
  7. Ocean Bill Of Lading;
  8. Công văn xin giải tỏa lô hàng.

Nếu bạn có vướng mắc có thể liên hệ tới chuyên viên của chúng tôi hoặc qua Email của công ty.

Thành công hồ sơ xin công văn giải tỏa hàng nhập khẩu
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận