Thành lập công ty kiểm toán

Để thành lập công ty kiểm toán thì các thành viên sáng lập phải đáp ứng được những điều kiện nhất định. Các điều kiện này đã được quy định chi tiết tại Luật kiểm toán độc lập 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Vậy điều kiện, thủ tục thành lập công ty kiểm toán như thế nào? Sau đây Việt Tín sẽ cung cấp thông tin cho quý vị!

 thành lập công ty kiểm toán
Thành lập công ty kiểm toán

Các hình thức công ty kiểm toán

Theo quy định của Luật kiểm toán độc lập 2011, hiện nay các công ty chỉ được đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán nếu thuộc một trong các loại hình doanh nghiệp sau:

 • • Một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • • Công ty hợp danh
 • • Doanh nghiệp tư nhân

Như vậy công ty TNHH 1 thành viên và công ty cổ phần là hai hình thức doanh nghiệp không được đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Ngoài ra công ty kiểm toán sẽ không được đầu tư vốn để thành lập một doanh nghiệp khác theo quy định hiện nay.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Phải có ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề.
 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh thì phải có tối thiểu 2 thành viên góp vốn/hai thành viên hợp danh là kiểm toán viên.
 • Đối với doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải là kiểm toán viên.
 • Người đại diện theo pháp luật phải là kiểm toán viên.

Ngoài ra đối với hình thức công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì phải đáp ứng thêm 2 điều kiện sau:

 • Vốn điều lệ tối thiểu của công ty TNHH phải từ 5 tỷ đồng trở lên và phải đảm bảo duy trì được khoản vốn này trong suốt quá trình hoạt động.
 • Tổng vốn góp của các thành viên là tổ chức tối đa là 35% vốn điều lệ của công ty. Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức phải là kiểm toán viên.

Thủ tục thành lập công ty kiểm toán

Để thành lập công ty kiểm toán quý vị cần thực hiện các bước sau:

Thành lập doanh nghiệp

Các thành viên sáng lập chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp. Hồ sơ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Có đăng ký kinh doanh mã ngành nghề về kiểm toán.

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh này sẽ Bộ tài chính cấp. Hồ sơ xin giấy chứng nhận sẽ bao gồm các giấy tờ như sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (Kê khai theo mẫu được ban hành tại Thông tư 203/2012/TT-BTC).
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Danh sách kiểm toán viên hành nghề.
 • Bảo sao chứng nhận hành nghề kiểm toán của kiểm toán viên.
 • Hợp đồng lao động với các kiểm toán viên hành nghề tại doanh nghiệp.
 • Bản sao quyết định của Hội đồng thành về việc bổ nhiệm chức danh giám đốc.
 • Bản sao điều lệ công ty.
 • Danh sách tổ chức, cá nhân góp vốn, thành viên hợp danh thể hiện tỷ lệ vốn góp của họ.

**Lưu ý: Đối với công ty TNHH thì phải có giấy tờ xác minh về nguồn vốn góp. Hồ sơ sẽ được nộp tới Bộ tài chính. Sau 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp Bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ có công văn thông báo cho doanh nghiệp biết, yêu cầu về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trên đây là một số các quy định về thành lập công ty kiểm toán. Nếu quý vị gặp khó khăn khi thực hiện hãy liên hệ với Luật Việt Tín để được tư vấn:

Hotline: 0945.292.808/0978.635.623
Email: luatviettin@gmail.com