Hỏi: mua phần vốn góp trong công ty liên doanh?

Công ty Liên Doanh Nhôm Việt Nhật có một số vấn đề liên quan đến việc mua phần vốn góp trong công ty liên doanh  như sau:1/ Việc thanh toán chuyển nhượng phần vốn góp của nước ngoài ( Nhật Bản ) cho phía nước ngoài khác ( Thuỵ Điển ) có thể thực hiện ở nước ngoài được...

Tư vấn thành lập công ty liên doanh

Tư vấn thành lập công ty liên doanh - Với Việt Tín – nhà tư vấn luật tốt nhất – chúng tôi chuyên tư vấn thành lập công ty tất cả các loại hình và ngành nghề trong đó có tư vấn đầu tư nước ngoài và thành lập công ty liên doanh.Tư vấn thành lập công ty liên...
Dịch vụ thực phẩm

Bài viết mới nhất

Hình ảnh điều kiện thành lập doanh nghiệpHình ảnh điều kiện thành lập doanh nghiệp

Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Hiện nay, có rất nhiều người có ý tưởng và có ý định thành lập doanh nghiệp nhưng lại không biết các thủ tục...

Được nhiều người quan tâm

Tư vấn thành lập công ty liên doanh

Tư vấn thành lập công ty liên doanh - Với Việt Tín – nhà tư vấn luật tốt nhất – chúng tôi chuyên tư...

Tư vấn

Gọi lại cho tôi