Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

24

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – Sự giao lưu và phát triển mạnh mẽ về kinh tế, chính trị cho phép Nhà nước Việt Nam kêu gọi và chào mời cả những nhà đầu tư nước ngoài tiến hành xây dựng, góp vốn vào các lĩnh vực kinh tế của đất nước. Đây là cơ sở hình thành các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Vì lẽ đó mà có những Bộ luật cụ thể quy định về quyền và nghĩa vụ cũng như các thủ tục để thành lập một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và để doanh nghiệp đó hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể hiểu ngắn gọn là những doanh nghiệp do người nước ngoài lập ra và hoạt động tại Việt Nam hoặc những doanh nghiệp có cổ phần của người nước ngoài.

Pháp luật cũng quy định rõ về các loại hình kinh doanh, quy mô công ty của những doanh nghiệp này, để đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh và hợp tác có lợi cùng phát triển.

Mọi chính sách và điều luật liên quan đều hướng đến mục tiêu tạo được một môi trường kinh doanh lành mạnh, tăng cường mối quan hệ giữa các nước trên trường quốc tế, giúp hỗ trợ những nước còn chậm phát triển có được cơ sở kinh tế vững bền để vươn lên.

Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ những hiểu biết để có thể thành lập được một đơn vị kinh doanh đúng luật. Vì vậy Luật Việt Tín là một công ty uy tín về cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài một cách nhanh chóng và chính xác, đầy đủ  nhất.

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, đối tượng áp dụng thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn nước nước ngoài thuộc các trường hợp dưới :

– Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án tại Việt Nam;

– Đối với tổ chức kinh tế phải đáp ứng đây đủ các điều kiện và thực hiện thủ tục theo quy định được áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam thuộc một trong các trường hợp sau :

+Trường hợp thứ nhất có nhà đầu tư nước ngoài chiếm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc đối với trường hợp là công ty hợp danh thì có phần lớn thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài;

+ Trường hợp thứ hai, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+Trường hợp thứ ba, có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế là nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không phải tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp dưới đây:

-Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc một trong các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật đầu tư nêu trên thì thực hiện theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước. Cụ thể:

+Đối với trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ hoặc đối với công ty hợp danh thù có thiểu số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài;

+Đối với trường hợp có tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu dưới 51% vốn điều lệ trở xuống;

+Đối với trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhà đầu tư nước ngoài chiếm giữ dưới 51% vốn điều lệ.

Trên đây là điều kiện cơ bản về vốn góp của các nhà đầu tư khi muốn thành lập doanh nghiệp nước ngoài, về trình tự thủ tục tiến hành thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định cụ thể tại Luật Đầu tư 2014.

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Luật Việt Tín rất hân hạnh được hợp tác với quý khách!

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
5 (100%) 1 vote

Bạn cần tư vấn?