Thành lập xong một chi nhánh cho công ty cổ phần

0
2

Chi nhánh công ty giống như một pháp nhân mới nhưng phụ thuộc công ty mẹ, chúng tôi vừa hoàn thành xong việc thành lập chi nhánh cho một công ty cổ phần tại Hồ Chí Minh, chi nhánh của doanh nghiệp mang nhiều ưu điểm hơn văn phòng đại diện:

Khoản 2 điều 37 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”. Chi nhánh có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu chi nhánh.

Doanh nghiệp này đầu tiên muốn thành lập văn phòng đại diện của công ty tại Hà Nội, nhưng lại muốn văn phòng này kinh doanh và hạch toán độc lập để đánh giá hiệu quả của việc đầu tư, nhưng ngay sau khi được Việt Tín tư vấn, doanh nghiệp đã chuyển sang thành lập chi nhánh, đơn giản là chi nhánh có chức năng và hạch toán giống như một pháp nhân độc lập, vì thế dễ dàng quản lý cũng như độc lập kinh doanh các ngành nghề mà công ty mẹ có đăng ký …

Thành lập xong một chi nhánh cho công ty cổ phần
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận