Thêm doanh nghiệp giải thể tại Việt Tín

0
16

Việt TÍn chúng tôi đã cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp từ lâu, và đã giúp đỡ được nhiều doanh nghiệp muốn giải thể, vì các doanh nghiệp khi muốn giải thể đều vướng mắc các thủ tục hồ sơ phức tạp, đặc biệt là khâu kế toán nên Việt Tín sẽ giúp đỡ các bạn hoàn thành nhanh chóng việc này.

Chúng tôi đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp giải thể trong thời gian qua, doanh nghiệp lần này cũng không có gì đặc biệt, là doanh nghiệp loại hình cổ phần nhưng do bất đồng quan điểm trong hội đồng nên không hoạt động thời gian dài, sau đó quyết định giải thể.

Nhân tiện đây chúng tôi cũng xin chia sẻ thông tin thủ tục giải thể công ty cổ phần cho các bạn tham khảo:

Thứ nhất: Doanh nghiệp phải thông qua Quyết định giải thể doanh nghiệp

Các nội dung chính của quyết định này gồm: Các thông tin về doanh nghiệp, tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Lý do giải thể phải là 1 trong 4 lý do được quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thứ hai: Về tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

Nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác về việc Công ty phải thành lập Tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp khi giải thể thì:

  • Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân nếu là Doanh nghiệp tư nhân;
  • Hội đồng thành viên nếu là Công ty TNHH 1 thành viên mà có hội đồng thành viên hoặc Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên;
  • Chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên nếu là do cá nhân làm chủ sở hữu;
  • Hội đồng quản trị công ty nếu là Công ty cổ phần.

Thứ ba: Về thủ tục thông báo và gửi Quyết định giải thể.

– Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến:

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh;

+ Tất cả các chủ nợ;

+ Tất cả người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan;

+ Tất cả người lao động trong doanh nghiệp;

Quyết định này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Theo quy định tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP thì Doanh nghiệp phải đăng quyết định này trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Riêng đối với chủ nợ: Quyết định giải thể phải gửi kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Thứ tư: Thủ tục thông báo về việc giải thể:

– Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Chúc các bạn thành công, nếu cần tư vấn thêm xin mời liên hệ tới đường dây nóng của chúng tôi để được tư vấn miễn phí !

Thêm doanh nghiệp giải thể tại Việt Tín
Đánh giá bài viết

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here