Category Archives: Thông tin pháp luật

Thông tin pháp luật mới nhất, cập nhật tin tức pháp luật hàng ngày, sự đổi mới trong chính sách của nhà nước ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Quan điểm của chuyên gia về những vấn đề nóng như an toàn vệ sinh thực phẩm, vi phạm bản quyền tác giả,…

Hỏi: xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp

Công ty chúng tôi có kế hoạch xây dựng trang thông tin điện tử tổng [...]

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm có hiệu lực 3 năm

Đó là quy định được nêu trong dự thảo thông tư quy định về cấp [...]

Hỏi: thời hạn của giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Xin chào anh chị, em chuẩn bị làm các thủ tục xin giấy chứng nhận [...]

Hỏi: Giảm vốn điều lệ doanh nghiệp

Công ty của tôi là công ty TNHH 2 thành viên, có vốn điều lệ [...]

Hỏi: chuyển trụ sở chính sang quận khác

Công ty tôi dự định chuyển trụ sở chính sang quận khác. Xin hỏi có [...]

Hỏi: khắc thêm con dấu cho công ty

Do điều kiện của doanh nghiệp phải giao dịch cách xa trụ sở nên muốn [...]

Hỏi: hồ sơ chuyển đổi công ty có phải làm thủ tục xác nhận vốn pháp định không?

Xin anh chị cho em hỏi : Khi đăng ký chuyển đổi công ty TNHH [...]

Hỏi: nguồn vốn ODA có cho doanh nghiệp tư nhân hay không?

Nguồn vốn ODA có cho doanh nghiệp tư nhân hay không? Nếu có thì theo [...]

Hỏi: điều kiện để được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Công ty có vốn điều lệ đăng ký trong giấy phép kinh doanh là 4.710 [...]

Hỏi: người đại diện theo pháp luật của Công ty

Luật Doanh nghiệp quy định “Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc [...]

Hỏi: cơ quan có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông hoặc [...]

Hỏi: quyền của thành viên công ty

Năm 2005 tôi đóng cổ phần vào việc thành lập trung tâm theo lời đề [...]