Thu hồi Phiếu công bố những sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất cấm

0
8

Hôm nay, có công văn số 6577/QLMP – MP Ngày 13 tháng 4 năm 2015 thu hồi Giấy phép đăng ký lưu hành những sản phẩm đã thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm tại Cục Dược. Sản phẩm bị thu hồi là những sản phẩm có chứa chất cấm không  được phép lưu hành.

Cục quản lý dược yêu cầu các doanh nghiệp gửi thông báo tới các đại lý thu hồi sản phẩm trước ngày 15 tháng 8 năm 2015. Theo thông bao của Cục có khoảng 2091 sản phẩm có chứa chất các chất không được dùng trong mỹ phẩm.

 

Thu hồi Phiếu công bố những sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất cấm
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận