Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty theo pháp luật hiện hành

0
78

Các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng trong quá trình hoạt động đều có nhu cầu tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty. Hoạt động giảm vốn bao giờ cũng chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn so với hoạt động tăng vốn điều lệ công ty. Theo quy định thì các cổ đông sẽ không có quyền rút cổ phần đã góp ra khỏi công ty, vây công ty có thể thực hiên thủ tục giảm vốn trong trường hợp nào.

THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN 

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty được thực hiện như nào? Nhìn chung đây không phải là một thủ tục đơn giản đối với những người không am hiểu về pháp luật. Để giúp các khách hàng định hướng được các thủ tục và các trường hợp được phép giảm vốn điều lệ, bài viết sau của Luật Việt Tín xin cung cấp đến các bạn những thông tin cần phải biết khi thực hiện thủ tục này.

I. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

Công ty cổ phần chỉ có thể giảm vốn điều lệ công ty trong các trường hợp sau đây:

  • Các cổ đông không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông hoặc theo quyết định của công ty
  • Hoàn trả một phần cổ phần cho các thành viên khi đáp ứng đủ điều kiện hoàn lại

Đây là ba trường hợp mà công ty cổ phần có thể thực hiện để giảm vốn điều lệ của công ty, ngoài ra các cổ đông sẽ không được tự ý rút cổ phần ra khỏi công ty.

II. ĐIỀU KIỆN GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ KHI CÁC CỔ ĐÔNG KHÔNG THANH TOÁN ĐỦ SỐ CỔ PHẦN ĐĂNG KÝ MUA

Theo quy định thì các thành viên phải thanh toán đầy đủ số vốn đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp các thành viên không thanh toán đủ thì công ty được quyền chào bán số cổ phần còn lại và thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ xuống bằng với số cổ phần thực tế đã thanh toán.

Trong trường hợp này doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ và thay đổi thông tin cổ đông sáng lập.

III. ĐIỀU KIỆN GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ DO MUA LẠI CỔ PHẦN

Cổ đông có quyền yêu cầu mua lại cổ phần trong các trường hợp không đồng ý quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông.

Ngoài ra công ty có thể quyết định mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty. Việc quyết định mua lại do Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công ty chỉ được thanh toán cho các cổ đông khi đảm bảo sau khi thanh toán vẫn còn khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính khác.

Trong trường hợp này doanh nghiệp cũng phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ, thông tin cổ đông sáng lập về tỷ lệ cổ phần còn lại trong công ty.

IV. ĐIỀU KIỆN GIẢM VỐN DO HOÀN LẠI MỘT PHẦN VỐN GÓP

Sau khi hoạt động được 2 năm liên tục nếu tình hình tài chính của công ty đủ để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của mình thì có thể thực hiện thủ tục hoàn lại một phần cổ phần cho các cổ đông trong công ty theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ.

V. HỒ SƠ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

Khi giảm vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty và tùy trường hợp nếu sau khi giảm vốn mà tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên cũng thay đổi theo thì phải thực hiện thêm thủ tục hay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty nữa.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ bao gồm:

  • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp
  • Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ
  • Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty

Hồ sơ sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiêm giải quyết trong vòng 3 ngày làm việc.

Trên đây là tư vấn của Luật Việt Tín về các trường hợp giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần, trường hợp vẫn còn vướng mắc trong quá trình thực hiên thủ tục thì khách hàng có thể liên hệ tới Luật Việt Tín theo địa chỉ sau để được tư vấn cụ thể hơn.

  • Hotline: 0945.292.808/0978.635.623
  • Email: luatviettin@gmail.com
Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty theo pháp luật hiện hành
Đánh giá bài viết

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN