Trang chủ Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Việt Tín là một trong những thương hiệu luật uy tín cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trọn gói từ A đến Z, chẳng hạn như dịch vụ tư vấn thành lập công ty trọn gói, thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mua bán, sát nhập và giải thể doanh nghiệp...Chúng tôi có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp và sở hữu những luật sư giàu kinh nghiệm nhất, sẵn sàng hỗ trợ cho doanh nghiệp của bạn miễn phí trước khi sử dụng dịch vụ. Đừng ngần ngại liên hệ tới chúng tôi để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí.

NGHỊ ĐỊNH 92/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNDN và thuế GTGT.Theo đó, Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu có tổng...

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆPNgày 13/10/2015, Chính phủ ban hành về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp. Theo đó, Nghị định này quy định việc đầu tư vốn nhà nước...

Nghị định số 90/2011/NĐ-CP

. NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIÊPNgày 14/10/2011, Chính phủ đã ban hành  về  phát hành trái phiếu doanh nghiệp (Nghị định 90). Nghị định 90 có nhiều thay đổi so với quy định hiện hành về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và điều chỉnh cả đối với hoạt động phát hành trái phiếu của...

Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

. NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCNgày 18/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Nghị định này được kỳ vọng là công cụ hữu hiệu để giám sát việc sử dụng nguồn lực của nhà nước, giám sát trách nhiệm...

THÔNG TƯ 20/2015-BTC

Ngày 01/12/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, quy định việc bổ sung thông tin số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là bắt buộc; doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại của mình thì...

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày...

Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Luật thuế giá trị gia tăng 2008 quy định các nội dung cơ bản của một sắc thuế như đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế, thuế suất, kê khai và hoàn thuế.Công ty luật VIỆT TÍN chúng tôi xin cung cấp toàn văn luật  này để quý khách hàng...

Nghị Định 12/2015/NĐ-CP

Ngày 12 tháng 02 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị Định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. Nội dung nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị...

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTC hợp nhất 02 Thông tư hướng dẫn thành...

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTC hợp nhất 02 Thông tư hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoánNgày 5/4/2016, Bộ Tài chính ban hành văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTC hợp nhất 02 Thông tư hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán. Văn bản hợp nhất trên được hợp nhất từ...

Thủ tục kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Có thể nói, xăng dầu là nguyên liệu tiêu thụ phổ biến, rộng rãi ở khắp các quốc gia. Đất nước nào cũng cần có xăng dầu. Có thể nói, kinh doanh xăng dầu làm phát triển nền kinh tế đất nước. Chính vì vậy, việc kinh doanh xăng dầu thu hút nhiều chủ thể đầu tư. Tuy nhiên,...

DỊCH VỤ CÔNG BỐ

DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI