Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty nước ngoài

0
17

Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty nước ngoàiHiện nay, do nhu cầu thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động thực tế các công ty nước ngoài thường xuyên điều chỉnh các hạng mục trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp. Một trong những nội dung được các nhà đầu tư thay đổi nhiều nhất đó là việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, hạng mục này có liên quan trực tiếp đến địa điểm thực hiện dự án nên tính chất pháp lý có khác biệt hơn so với các hạng mục thay đổi khác. Đặc biệt là trụ sở chính gắn liền với địa điểm thực hiện dự án thuộc diện thuế đất của Ủy Ban nhân dân hoặc quyết định giao đất của cơ quan nhà nước Việt Nam. Năm bắt được tính phức tạp cũng như những vướng mắc về mặt pháp lý của việc thực hiện thủ tục thay đổi này; Luật Việt Tín với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng tư vấn, thực hiện xin thay đổi trụ sở chính của công ty nước ngoài.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Trường hợp 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng tỉnh/ thành phố:

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung về địa chỉ mới trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Bản đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có địa chỉ đã thay đổi.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ pháp lý theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hồ sơ gồm có:

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (02 bản sao y có chứng thực).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 2 bản sao y có chứng thực).
 • Báo cáo tài chính có kiểm toán năm gần nhất năm xin cấp phép (Bản sao có đóng dấu của công ty). Nếu doanh nghiệp thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trong thời gian chưa tròn 1 năm tài chính thì sao kê báo cáo tài chính nội bộ.
 • Bản sao điều lệ công ty tại thời điểm thành lập (Sai y có đóng dấu công ty).
 • Bản sao hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, thẻ tạm trú (Nếu là người nước ngoài); chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước (Là người Việt Nam).
 • Hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở chính dự kiến thay đổi; Phô tô sổ đỏ địa điểm thuê hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của địa điểm thuế. Nếu là tòa nhà văn phòng cần có chứng từ chứng minh chức năng hoạt động của tòa văn phòng trong hồ sơ cấp phép.
Chú ý: Địa điểm thuê đặt trụ sở chính không được là nhà chung cư, nhà tập thể.

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty nước ngoài. Thành phần hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án theo quy định tại Mẫu I.6 của Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư tính đến thời điểm nhà đầu tư thực hiện thay đổi quy định tại Mẫu I.8 của Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
 • Quyết định của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài về việc thay đổi: Nội dung của quyết định phải ghi rõ nội dung thay đổi thể hiện tại điều nào,khoản nào của Điều lệ công ty được soạn thảo tại thời điểm tổ chức được thành lập.
 • Quyết định của công ty mẹ tại nước sở tại nếu tổ chức kinh tế thực hiện việc thay đổi là công ty con hoạt động tại Việt Nam. Văn bản phải được ký tên, đóng dấu của công ty mẹ.
Chú ý: Hồ sơ được lập thành 02 bộ đối với hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật công chứng ra tiếng Việt , đóng thành từng cuốn, bìa cứng, có phụ lục kèm theo tại đầu cuốn (bìa ngoài ghi rõ: tên công ty, nội dung thay đổi, thông tin về người liên hệ). Hồ sơ soạn thảo của doanh nghiệp để trên và hồ sơ pháp lý để dưới.

Đối với những doanh nghiệp chưa thực hiện việc xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chưa thực hiện việc tác Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thực hiện thủ tục cấp đổi sau đó mới thực hiện thủ tục thay đổi sau.

Bước 4: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Hồ sơ được nộp bản cứng tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Sau 15 ngày làm việc chuyên viên thụ lý sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ; Nếu hồ sơ chưa hợp lệ có công văn hướng dẫn doanh nghiệp thay đổi, bổ sung hồ sơ để có cơ sở thẩm xét tiệp.

Bước 5: Thông báo nội dung thay đổi tại Cổng thông tin điện tử quốc gia theo quy định mới về việc công bố những nội dung thay đổi của doanh nghiệp trên giấy phép được cấp.

Trường hợp 2: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh/ thành phố.

Bước 1: Xin thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Như trường hợp 1)

Bước 2: Thực hiện thủ tục khuyết toán thuế tại Cục thuế của tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trước thời điểm thay đổi. Có công văn chốt thuế của Cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định.

Ngoài những hồ sơ như trường hợp 1 doanh nghiệp cần phải kèm theo hồ sơ các chứng từ sau:

 • Thông báo về việc kê khai thuế của Cục thuế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính về tình trạng kê khai thuế.
 • Thông báo của Cục thuế về tình trạng nộp thuế kèm bản sao về việc thu nộp thuế của Cục thuế.
 • Bản sao về thông báo về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế để chuyển địa điểm công ty của cơ quan quản lý thuế đăng ký lần đầu.
 • Danh sách cổ đông (Nếu là công ty cổ phần), danh sách thành viên (Nếu là công ty TNHH).
 • Bản sao hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp ban đầu (Nếu có).

Bước 4: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Hồ sơ được nộp tại Sở kế hoạch đầu tư của Tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp dự kiến chuyển về. Hồ sơ được chuẩn bị như trường hợp 1.

Bước 5: Thông báo về việc thay đổi tại Cổng thông tin điện tử quốc gia về việc thay đổi theo quy định mới hiện nay.

Bước 6: Khắc lại dấu tròn doanh nghiệp và thực hiện đăng công bố mẫu dấu tại cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh.

DỊCH VỤ XIN THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI LUẬT VIỆT TÍN

 1. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty nước ngoài tại Việt Nam.
 2. Tư vấn hoàn thiện hợp đồng thuê mặt bằng làm trụ sở chính công ty dự kiến thay đổi.
 3. Đánh giá tính pháp lý các tài liệu quý khách hàng cung cấp; Nếu chưa hợp lệ Luật Việt tín sẽ hướng dẫn Quý khách hàng hiệu chỉnh.
 4. Soạn thảo hồ sơ theo quy đinh hiện hàng về việc xin thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
 5. Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ thay đổi, theo dõi sửa hồ sơ (Nếu có) nhận kết quả bàn giao cho Quý khách hàng.
 6. Thực hiện việc khắc dấu (chuyển khác tỉnh/ thành phố) thực hiện việc đăng công bố mẫu dấu.
 7. Tư vấn hoàn thiện hố sơ về thuế đối với trường hợp chuyển khác tỉnh/ thành phố.

KẾT QUẢ QUÝ KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA LUẬT VIỆT TÍN

 1. Đối với trường hợp chuyển trụ sở chính cùng tỉnh, thành phố.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cập nhận đại chỉ mới.
 • Giấy chứng nhận đầu tư đã cập nhật địa chỉ mới.
 • Đăng công bố nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.
 1. Đối với trường hợp chuyển trụ sở chính khác tỉnh, thành phố.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cập nhận đại chỉ mới.
 • Giấy chứng nhận đầu tư đã cập nhật địa chỉ mới.
 • Đăng công bố nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.
 • Con dấu tròn của doanh nghiệp.
 • Quyết định chốt thuế chuyển địa chỉ về tỉnh mới.
 • Đăng công bố về mẫu dấu mới.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể!

Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty nước ngoài
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar
wpDiscuz