Tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty

Việt Tín chuyên tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty như tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ và các thay đổi đăng ký kinh doanh khác. Liên hệ ngay tới Việt Tín nếu bạn đang muốn thay đổi vốn điều lệ của công ty mình.

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH

1- Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp (do người đại diện theo pháp luật ký);

2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng, giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;

3- Bản sao biên bản họp về việc tăng, giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;

Tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty
Tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty

4- Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;

5- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

6- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

7- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

1-  Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp (do người đại diện theo pháp luật ký);

2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;

3- Bản sao biên bản họp về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

4- Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;

5- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

6- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

7- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Ghi chú: Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành nghề đó. Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn trong thông báo tại mục 1 nêu trên. Vốn điều lệ của công ty cổ phần không bao gồm giá trị của số cổ phần được quyền chào bán.

Nội dung thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của cổ đông sáng lập;

c) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi cổ đông sáng lập;

d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn;

đ) Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông. Quyết định, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Sau khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng vốn cho doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ từ doanh nghiệp.

Tư vấn thay đổi vốn điều lệ của Việt Tín

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân Việt Tín Luật
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Việt Tín Luật, tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi vốn điều lệ:

Trước khi lập hồ sơ thay đổi vốn điều lệ (tăng hoặc giảm vốn điều lệ), doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Mục đích, lý do tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty là gì;
 • Số vốn điều lệ dự kiến tăng hoặc giảm;
 • Tỉ lệ vốn góp/cổ phần mới sau khi tăng vốn điều lệ là như thế nào;
 • Hình thức tăng vốn điều lệ như thế nào (tăng vốn góp các thành viên/cổ đông hiện hữu hay kêu gọi thêm vốn góp từ người mới…);
 • Phương án tăng/giảm vốn điều lệ là gì? tăng vốn điều lệ bằng góp tiền mặt hay góp bằng tài sản, giá trị khác …;
 • Phương án sử dụng vốn điều lệ tăng/giảm như thế nào.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty:

 • Biên bản họp về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;
 • Quyết định về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;
 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh – tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;
 • Báo cáo tài chính đối với việc giảm vốn điều lệ công ty;
 • Giấy ủy quyền cho Luật sư  Việt Tín đi nộp hồ sơ.

Bước 3: Cam kết dịch vụ sau khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty:

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Hướng dẫn các thủ tục có liên quan sau khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty.

Nếu đang vướng mắc thủ tục hồ sơ bạn hãy nhấc máy liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty trực tiếp, hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ ra hồ sơ nhanh!

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận