Vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp mới trung bình đạt 9,6 tỷ đồng

0
18

Theo công bố mới nhất của Tổng cục Thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm 2017, toàn quốc có 50.534 doanh nghiệp mới thành lập, tổng vốn đăng ký là 485.600 tỷ đồng. Tính ra, con số doanh nghiệp tăng 12,9%, số vốn đăng ký tăng 39% so với cùng kỳ năm 2016. Trung bình vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp là 9,6 tỷ đồng/1 doanh nghiệp, tăng 23% so với 5 tháng đầu năm 2016.

Cụ thể hơn, trong tháng 5 vừa qua, toàn quốc có 10,954 doanh nghiệp mới thành lập, số vốn đăng ký là 119,2 nghìn tỷ đồng, số doanh nghiệp tăng 9,3%, số vốn đăng ký tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, còn 710,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp có hoạt động thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung trong 5 tháng đầu năm 2017 là 1,196,4 tỷ đồng. Thêm nữa, có tới 13,458 doanh nghiệp hoạt động trở lại, so với cùng kỳ năm trước đã tăng 3,5%, con số doanh nghiệp mới đăng ký thành lập và hoạt động trở lại trong 5 tháng đầu năm 2017 là gần 64 nghìn doanh nghiệp. Các doanh nghiệp mới thành lập trong 5 tháng có tổng số lao động đăng ký là 521,7 nghìn người, so với cùng kỳ năm trước giảm 1,9%.

Vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp mới trung bình đạt 9,6 tỷ đồng

Cũng trong thống kê, các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, tài chính ngân hàng, bảo hiểm là những ngành và lĩnh vực có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vốn đăng ký trong 5 tháng đầu năm 2017 tăng hơn so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể kinh doanh bất động sản có số doanh nghiệp tăng 72,8%, vốn đăng ký tăng 43,8%; lĩnh vực tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 38,9% doanh nghiệp, số vốn đăng ký tăng 71,1%. Tiếp theo sau là ngành giáo dục đào tạo tăng 31,3% doanh nghiệp mới, tăng 97.3% số vốn; ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 27,3% số doanh nghiệp, tăng 73,6% số vốn; xây dựng tăng 12,6% số doanh nghiệp và 43,2% số vốn; dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 14,8% đăng ký mới, tăng 116,9% số vốn; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 11,7% doanh nghiệp mới, tăng 40,2% số vốn…

Tính riêng 5 tháng đầu năm 2016, các vùng đều tăng số doanh nghiệp đăng ký thành lập, nhất là thành lập doanh nghiệp hà nội, hồ chí minh, các tỉnh vùng trung du miền núi phía bắc, khu vực đồng bằng sông Cửu Long… Cụ thể vùng trung du miền núi phía bắc có hơn 2,1 nghìn doanh nghiệp mới thành lập, đồng bằng sông Hồng có hơn 15,5 nghìn doanh nghiệp mới, Tây Nguyên có 1,289 doanh nghiệp mới, Đông Nam Bộ có 21,144 doanh nghiệp mới. Đồng bằng sông Cửu Long có tới 3,546 doanh nghiệp mới thành lập, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung cũng có gần 7 nghìn doanh nghiệp mới.

Cũng trong báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2017 cũng có đến 4,685 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,9% trong đó có 4,325 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng. Tính theo phân loại hình doanh nghiệp, trong các doanh nghiệp hoàn tất giải thể có 1,888 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên; 1,362 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, 832 doanh nghiệp tư nhân; 603 công ty cổ phần. Trong 5 thánh đầu năm có 32,148 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, gồm có 12,884 doanh nghiệm đăng ký kinh doanh tạm ngừng có thời hạn và 19,264 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động nhưng không đăng ký hoặc chờ giải thể. Có thể thấy, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp nửa đầu năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực nhờ sự tác động của chính quyền và sự ổn định theo hướng phát triển của nền kinh tế.

Vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp mới trung bình đạt 9,6 tỷ đồng
5 (100%) 1 vote

Gửi Bình Luận