Xin giấy phép khai thác khoáng sản

0
136
Xin giấy phép khai thác khoáng sản cùng Luật Vệt Tín
Xin giấy phép khai thác khoáng sản cùng Luật Vệt Tín

Để được cấp phép khai thác khoáng sản thì quý vị cần tiến hành làm hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật. Việt Tín là đơn vị chuyên tư vấn, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp về các đầu mục giấy phép. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị xoay quanh thủ tục xin giấy phép khai thác khoáng sản.

Ảnh minh họa: Khai thác khoáng sản
Ảnh minh họa: Khai thác khoáng sản

Căn cứ pháp lý

 • Luật khoáng sản 2010
 • Nghị định 38/2011/NĐ-CP sửa đổi quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 181/2004/NĐ-CP, Nghị định 149/2004/NĐ-CP và Nghị định 160/2005/NĐ-CP
 • Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
 • Thông tư 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
 • Thông tư 191/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
Khai thác khoáng sản là thế mạnh của quốc gia khá giầu tài nguyên như Việt Nam
Khai thác khoáng sản là thế mạnh của quốc gia khá giầu tài nguyên như Việt Nam

Hồ sơ xin giấy phép khai thác khoáng sản

Hồ sơ xin giấy phép khai thác khoáng sản gồm có các đầu mục giấy tờ sau:

 1. Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 12 hoặc Mẫu số 12a), kèm theo bốn (4) bộ bản đồ khu vực khai thác khoáng sản lập trên nền bản đồ địa hình có tỷ lệ không nhỏ hơn 1: 5.000, hệ thống tọa độ vuông góc VN2000;
 2. Quyết định phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò và trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
 3. Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định;
 4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 5. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức trong nước mà không phải là tổ chức đã được cấp giấy phép thăm dò hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.
Cần có các bản quy hoạch cho việc khai thác tài nguyên khoáng sản
Cần có các bản quy hoạch cho việc khai thác tài nguyên khoáng sản

Trình tự thực hiện xin cấp phép khai thác khoáng sản

 1. Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức trong nước và sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài (thời hạn trên không bao gồm thời gian lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan), cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc cấp giấy phép.
 2. Trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do cơ quan tiếp nhận trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và chuyển lại hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận.
 3. Cơ quan tiếp nhận chịu trách nhiệm giao giấy phép cho tổ chức xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản hoặc trả lời bằng văn bản về lý do giấy phép không được cấp.

Thời hạn: Thời hạn của giấy phép khai thác khoáng sản được xác định trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản đã được thẩm định và chấp thuận theo quy định, nhưng không quá ba mươi năm.

Xin giấy phép khai thác khoáng sản cùng Luật Vệt Tín
Xin giấy phép khai thác khoáng sản cùng Luật Vệt Tín

Dịch vụ xin giấy phép của Việt Tín

Với dịch vụ xin giấy phép khai thác khoáng sản của Việt Tín, quý khách sẽ được:

 • Tư vấn các điều kiện pháp lý liên quan tới giấy phép khai thác khoáng sản
 • Tư vấn soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ xin cấp xin giấy phép khai thác khoáng sản
 • Tư vấn Việt Tín sẽ thừa ủy quyền của Quý khách hàng thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc giấy phép khai thác khoáng sản.

Liên hệ ngay với Luật Việt Tín để các chuyên viên của chúng tôi tư vấn, hỗ trợ quý vị thực hiện thủ tục này.

Hotline: 0978 635 623 – 0979 716 586
Email: luatviettin@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here