Xin giấy phép khai thác khoáng sản

0
55
Dịch vụ Giấy phép khai thác khoáng sản

Những ngành đem lại lợi nhuận lớn cho nước ta như đánh bắt thủy sản; nuôi trồng thủy sản hay các lĩnh vực liên quan đến khai thác khoảng sản đều là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần có giấy phép khai thác. Luật Việt Tín cung cấp cho các doanh nghiệp dịch vụ xin giấy phép khai thác khoáng sản với chi phí hợp lý, thời gian nhanh chóng.

Việt Tín cung cấp dịch vụ xin giấy phép khai thác khoáng sản
Khai thác khoáng sản là ngành kinh doanh có điều kiện

Đọc thêm:

Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp , thành lập công ty

Dịch vụ thành lập công ty

Căn cứ pháp luật

 • Luật Khoáng sản 2010;
 • Nghị định số 158/2016/NĐ-CP.
 • Thông tư số 129/2011/TT-BTC.

Hồ sơ xin phép

Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản được quy định tại Luật Khoáng sản năm 2010, cụ thể như sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;
 • Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản;
 • Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt và bản sao giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá;
 • Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định về điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản).

Thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản.

Đối với các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản để làm vật liệu xây dựng thông thường.

Trình tự thực hiện

1. Tiếp nhận hồ sơ 

 • Nộp hồ sơ đề nghị khai thác cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
 • Trong thời gian không quá 05 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu hoặc nội dung chưa bảo đảm đúng theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản đề nghị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

2. Thẩm định hồ sơ

Bước 1: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực, kiểm tra thực địa (trong thời gian không quá 25 ngày)

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản lấy ý kiến đến các cơ quan có liên quan về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định (trong thời gian không quá 6 ngày).

Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan (trong thời gian không quá 20 ngày: ). Sau thời hạn nêu trên mà không có văn bản trả lời thì được coi như cơ quan được lấy ý kiến đã đồng ý.

Bước 4: Trong thời gian không quá 40 ngày: cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

3. Trình hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Bước 1: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh và trình hồ sơ cấp phép cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Trong trường hợp không cấp phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thông báo và trả kết quả 

Kể từ khi nhận được hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Dịch vụ tại Luật Việt Tín 

Quý khách có nhu cầu xin giấy phép khai thác khoáng sản nhưng chưa biết tiến hành thủ tục như thế nào và cần chuẩn bị những gì xin vui lòng liên hệ tới Luật Việt Tín để được tư vấn và thực hiện thủ tục cụ thể như sau:

 • Tư vấn về các quy định của pháp luật liên quan đến xin giấy phép khai thác khoáng sản.
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục, giấy tờ cần chuẩn bị.
 • Trực tiếp tiến hành thủ tục xin giấy phép.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác theo yêu cầu của quý khách hàng.

Mọi thắc mắc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ tới Luật Việt Tín để được hỗ trợ ngay.

 

Xin giấy phép khai thác khoáng sản
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar