Category Archives: Thông tin pháp luật

Thông tin pháp luật mới nhất, cập nhật tin tức pháp luật hàng ngày, sự đổi mới trong chính sách của nhà nước ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Quan điểm của chuyên gia về những vấn đề nóng như an toàn vệ sinh thực phẩm, vi phạm bản quyền tác giả,…

Hỏi: cá nhân có thể là thành viên của nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn không?

Xin anh chị cho em hỏi Cá nhân có thể là thành viên của nhiều [...]

Hỏi: thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có ràng buộc kinh tế với công ty hay không?

Xin Việt Tín cho tôi hỏi Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có [...]

Hỏi: khi công ty bị lỗ vốn và không có khả năng hoạt động

Anh A làm giám đốc của công ty TNHH. Sau 2 năm hoạt động công [...]

Hỏi: điều kiện thành viên công ty TNHH?

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phải là những đối tượng không bị [...]

Hỏi: hiểu như thế nào về báo cáo tài chính của công ty mẹ – con?

Những điều cần chú ý khi báo cáo tài chính của công ty mẹ và [...]

Hỏi: luật doanh nghiệp quy định như thế nào về quyền và trách nhiệm của công ty mẹ – con?

Luật Doanh nghiệp quy định như thế nào về quyền và trách nhiệm của công [...]

Hỏi: công ty mẹ, công ty con và nhóm công ty có phải là một pháp nhân không?

Công ty mẹ, công ty con và nhóm công ty có phải là một pháp [...]

Hỏi: tại sao pháp nhân lại không phải là thành viên hợp danh?

Anh chị Topiclaw giải đáp giúp em là thành viên của công ty hợp danh [...]

Hỏi: trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không có quyền biểu quyết thì có quyền dự họp không?

Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không có quyền biểu quyết thì có [...]

Hỏi: ai có thẩm quyền dự họp Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần A tiến hành họp nhưng không mời [...]

Hỏi: trường hợp tăng vốn bị cơ quan chức năng kiểm tra ?

Một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đăng ký tăng [...]

Hỏi: công ty tnhh 1 thành viên là cá nhân ?

Tại sao Luật Doanh nghiệp 2005 lại quy định công ty trách nhiệm hữu hạn [...]